سفارش لوح تسلیت


"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ"

برآن شدیم جهت تامین هزینه های جاری موسسه و کمک به اهداف خیرخواهانه "بچه های سیب سرخ"

طی تفاهم پر از عشق و انرژی با "استودیو گل ژئوم"

در دو بخش

لوح تسلیت و لوح شادی

همراه با

گل طبیعی از استودی

و ژئوم
مشابه همین تصویر

برای عرض تبریک و تسلیت خدمت

(دوستان، همکاران، بستگان) به سفارش شما،

ارسال و تقدیم کنیم.

بعد کسر هزینه انجام، تمام سود این اقدام به صندوق بچه های سیب سرخ واریز خواهد شد.

قیمت لوح تسلیت ۳۵۰هزار تومن

قیمت لوح شادی ۴۰۰هزار تومن

*گل طبیعی مشابه تصویر برای تسلیت ۳۵۰هزارتومن

*گل طبیعی مشابه تصویر برای تبریک

۴۵۰هزار تومن

هزینه ارسال به عهده سفارش دهنده خواهد بود.

سفارش گل همراه لوح حتما ۲۴ ساعت قبل از زمان تحویل پذیرفته می شود.

اما

سفارش لوح بدون گل در ساعت ۹صبح تا ۲ بعدازظهر هر روز بجز جمعه امکان پذیر است.

در تصویر هر دو لوح نوشته شده:

((هزینه این اقدام جهت امور خیرخواهانه "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" اهداء گردید.))

پیام از طرف شما 

به مخاطبِ دریافت کننده.

شماره تلفن سفارش :

۰۹۱۲۲۸۹۴۶۷۶

۰۲۱۲۶۲۹۰۵۳۵

خانم رضایی

ساعت ۹ تا ۱۲ هر روز

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین