همراهی با انتشارات آبان

"انتشارات محترم آبان"

حامی و اسپانسر

"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ"

بیش از ده سال بی وقفه 

با مهربانی و همکاری دوستانه و داوطلبانه

با افتخار فراووون ما نیز در این اقدام شما،

همراه سایت کتاب فروشی آبان خواهیم شد.

به مدیریت جناب آقای سامر علینقی

 

فراخوان سبد غذایی نوروز 1402

فراخوان نوروزی 1402

شارژ سیزدهمین مرحله بن کارت های اعتبار خرید اقلام غذایی، بهداشتی

167 خانواده تحت حمایت موسسه

با رقم دلخواه همراه ما بمانید.

اسفند 1401

فراخوان تسویه حساب داروخانه

فراخوان "بچه های سیب سرخ"

*طرح یک در دو*

میخواهیم حساب داروخانه دو بیمارستان کودکان و یک مرکز بهزیستی معلولین را تسویه کنیم.

((شادیِ جان فرزندان))

حال خوب را برای خود بخریم.

با رقم دلخواه همراه شوید.

 

بهمن ماه 1401

طرح یـک در دو

این خبر خوبی که در راه خیرخواهی شماست.

سلام

اطلاعیه خیلی مهم "بچه های سیب سرخ"

از بامداد شنبه اول بهمن تا شامگاه دوشنبه بیست و نهم اسفندماه

توجه

هر رقم واریز شما 

و یا

اهداء هر کالای نو توسط شما خیرین

 

در این مدت زمان، به لطف و نیتِ قشنگ " خانواده محترم آقای سعیدی " 

(( برابر آن رقم واریزی و کالای به موسسه اهداء خواهد شد.))

بهمن ماه 1401

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین