فرم عضویت در موسسه خیریه بچه های سیب سرخ


نام و نام خانوادگی *
لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.

تاریخ تولد
لطفاً تاریخ تولد خود را وارد نمائید.

تحصیلات

رشته تحصیلی

شغل

نشانی محل سکونت

شماره تماس *
لطفاً شماره تماس خود را وارد نمائید.

ایمیل


طریقه آشنایی شما با موسسه خیریه بچه های سیب سرخ چگونه بوده است؟ *
لطفاً طریقه آشنایی خود را انتخاب نمائید.


با چه روشی تمایل دارید از برنامه های موسسه مطلع گردید؟ *
لطفاً یکی از روش ها را انتخاب نمائید.


زمان هایی که از وقت خود را میتوانید به موسسه اختصاص دهید؟ *
لطفاً یکی از زمان ها را انتخاب نمائید.


شما مایل به همکاری و حمایت در چه زمینه هایی می باشید؟ *
لطفاً یکی از زمینه ها را انتخاب نمائید.

در صورت انتخاب هر یک از گزینه های بالا شاخه تخصصی خود را ذکر کنید؟


آیا شما تمایل به حمایت مالی موسسه را دارید؟ در صورت تمایل، مایل به صرف هزینه در کدام مورد میباشید؟
ورودی نامعتبر است


کد امنیتی *
کد امنیتی
  بازآوریلطفاً کد امنیتی را به درستی وارد نمائید.

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین