خرید 10عدد ماسک بای پپ برای بیماران تنفسی

فراخوان اورژانس مرداد ماه۱۴۰۰


"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ"


تاریخ شروع:۱۴۰۰/۵/۴


تامین ۱۰ عدد ماسک ویژه مخصوص درمان بیماران اورژانس کرونا


به ارزش کل: ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

با رقم دلخواه همراه ما بمانید.
______


حساب جاری بانک پارسیان:


۲۱۱۷۶۸۳۵

شماره کارت:

۶۲۲۱۰۶۱۰۵۴۰۸۶۷۴۱


شماره شبا:
IR ۸۴۰۵۴۰۱۰۰۱۰۲۱۰۰۰۱۷۶۸۳۰۰۵ 


www.seebesorkh.org
seebe_sorkh_charity@
parvizparastouei@
#بچه_های_سیب_سرخ

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین