روایت قصه ی زال و رودابه

سلام


امشب،چهارشنبه ۲۶ خرداد

ساعت 8 شب

خرید بلیط، سایت تیوال


همگی باهم به روایت عاشقانه

("قصه ی زال و رودابه از شاهنامه فردوسی")

توسط راوی:

رفیق ناب "بچه های سیب سرخ"

بانو بهاره جهاندوست

گوش جان میسپاریم.


https://www.tiwall.com/p/zalorodabe3


به پاس قدردانی کادر درمان و نفع مالی برای پروژه خرید ده دستگاه بای پپ

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین