کمک بــه زلزله زدگان کرمانشاه

جمع آوری کمک های مردمی در " مؤسسه خیریه بچه های سیب سرخ "

 

تا تاریخ 30 آبان ماه 1396 طرح جمع آوری کمکها به زلزله زدگان کرمانشاه ادامه دارد...

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین