پروژه یاری مهر 1396

مهر آمد، مهربانی کن رفیق

پروژه یاری مهر 1396 " مؤسسه خیریه بچه های سیب سرخ " حمایت از 1910 دانش آموز، سهم هر دانش آموز 120 هزار تومان

پروژه سبد غذایی رمضان 1394

 

 پروژه سبد غذایی رمضان حمایت از 500 خانواده وار  تحت پوشش و معرفی شده ..

عکاس : حسام باقری

 

پروژه سبد غذایی رمضان 1393

 

 پروژه سبد غذایی رمضان حمایت از 1000 خانواده وار  تحت پوشش و معرفی شده ..

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین