پایان فراخوان نوروزی 1397

به همت شما و مهرتان 

نوروز ۱۳۹۷ هم قصه ای دیگر را بر صفحهء روزگار نقش زدیم. 

 

ما "بچه های سیب سرخ" عاشقی مهربانی هستیم.خدایا شکرت

همایش یاوران سلامت

چه افتخاری بالاتر از این که او صادقانه خدا را میشناسد و داوطلبانه عاشق هست .

جناب دکتر محمد پارسیون❤️ افتخار "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" و ایران 

دندانپزشک عاشق اوست.

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین