فراخوان نوروز1400،شارژپنجمین مرحله بن موادغذایی وبهداشتی

فراخوان نوروز۱۴۰۰ "بچه های سیب سرخ"


شارژ پنجمین مرحله بن کارت های

افق کوروش جهت تهیه موادغذایی و بهداشتی ،برای ۱۱۰ خانواده به ارزش هر کارت یک میلیون تومان


با رقم دلخواه همراه وهمدل بمانید.


شماره کارت پارسیان "بچه های سیب سرخ" :


۶۲۲۱۰۶۱۰۵۴۰۸۶۷۴۱


شماره حساب:


۲۱۱۷۶۸۳۵


شماره شبا:


IR ۸۴۰۵۴۰۱۰۰۱۰۲۱۰۰۰۱۷۶۸۳۰۰۵
آسان پرداخت:

12481602#*4*733*


www.seebesorkh.org


seebe_sorkh_charity@


parvizparastouei@

ساخت 7 پارک بازی

فراخوان ساخت پارک بازی
برای کودکان سیستان و بلوچستان
"بچه های سیب سرخ" 
در بخش شادی بخشی کودکان،
بعلت کرونا و عدم برگزاری جشن های شادی بخشی موسسه، برآن شدیم تا یادگاری ماندگار بر جان کودکان سرزمینمان بگذاریم.
ساخت هفت پارک بازی در منطقه به حمایت شما همدلان
با رقم دلخواه همراه باشیم.
ارزش ریالی هر پارک بیست میلیون تومن هست، که در صورت تمایل میتوانید با پرداخت کل رقم یک پارک را به نام خودتان ثبت و پلاک گذاری کنید.
_________
شماره کارت پارسیان بنام موسسه خیریه "بچه های سیب سرخ":
۶۲۲۱-۰۶۱۰-۵۴۰۸-۶۷۴۱

www.seebesorkh.org
seebe_sorkh_charity@
parvizparastouei@
koodakancharity@

چهارمین مرحله سبدغذایی بچه های سیب سرخ

"بچه های سیب سرخ" چهارمین مرحله کمک به افراد تحت پوشش موسسه و خیریه های همکار روز ۱۷ مهر به همت خیرین و مجموعه محترم افق کوروش انجام شد. این مرحله به صورت کالا توزیع شد.

یاری مهر 1399

"بچه های سیب سرخ"


پروژه یاری مهر ۱۳۹۹


2730 دانش آموز، حمایت شدند.


همت و مهر شما حامیان قابل ستایش هست. 


با رقم کل ۲.۲۷۱.۰۴۰.۰۷۵ ریال


پایان قصه مهر امسال، نیک سرانجام گرفت.

الهی شکر

seebe_sorkh_charity@ 
parvizparastouei@

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین