مرد مهربان دیار عاشقی "بچه های سیب سرخ"

مرد مهربانِ دیار عاشقی؛

ایران، به وجود شما افتخار میکند.

چه نیک خودتان را زندگی میکنید، دور از نامهربانی ها می توانید خالق نیکی و شادی در روزگارتان باشید.

ما "بچه های سیب سرخ" خرسندیم به حضورتان کنارمون ،

عمو پرویزپرستویی دلتون لبریز آرامش، جونتون سلامت، لبتون خندون، سایتون مستدام

تولدتون مبارک


تیرماه ۱۴۰۰

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین