فراخوان تعمیر دستگاه تنفسی بای پپ

فراخوان "بچه های سیب سرخ"

آبان و آذر۱۴۰۰


پنج دستگاه بای پپ (کمک تنفسی) اهدایی موسسه از سال ۱۳۹۳ برای درمان رایگان بیماران بستری در بیمارستان مسیح دانشوری، تعمیر و بروز رسانی شد.


دستگاه های اهدایی دربخش های مختلف بیمارستان تحت نظارت "موسسه خیریه" برای درمان بهره برداری می شود.


و با توجه به افزایش ارزش ارز،


با رقم 329.327.869 ریال جهت تعمیر مواجه شدیم.


که امید آن داریم به همت شما همراهان همیشگی تامین شود.


_______


ارزش پنج دستگاه امروز ۲.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال


و


هزینه تعمیر پنج دستگاه تنفسی ۳۲۹.۳۲۷.۸۶۹ ریال در تاریخ ۲۶ آبان۱۴۰۰

 

با رقم دلخواه همراه ما بمانید.


______


حساب جاری بانک پارسیان:


۲۱۱۷۶۸۳۵


شماره کارت:


۶۲۲۱۰۶۱۰۵۴۰۸۶۷۴۱


شماره شبا:


IR ۸۴۰۵۴۰۱۰۰۱۰۲۱۰۰۰۱۷۶۸۳۰۰۵ 


www.seebesorkh.org


seebe_sorkh_charity@


parvizparastouei@

 

هشتمین مرحله شارژ بن کارت موادغذایی و بهداشتی

فراخوان سبد غذایی مهر و آبان۱۴۰۰

"بچه های سیب سرخ"

شارژ هشتمین مرحله بن کارت های

افق کوروش جهت تهیه موادغذایی و بهداشتی ،برای ۱۵۵ خانواده به ارزش

هر کارت هشتصدهزار تومان

 

مبلغ: ۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریال مورد نیاز

با رقم دلخواه همراه وهمدل بمانید.
_______


شماره کارت پارسیان "بچه های سیب سرخ" :


۶۲۲۱۰۶۱۰۵۴۰۸۶۷۴۱


شماره حساب:


۲۱۱۷۶۸۳۵


شماره شبا:


IR ۸۴۰۵۴۰۱۰۰۱۰۲۱۰۰۰۱۷۶۸۳۰۰۵

www.seebesorkh.org
seebe_sorkh_charity@
parvizparastouei@

 

سفارش لوح تبریک

"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ"

برآن شدیم جهت تامین هزینه های جاری موسسه و کمک به اهداف خیرخواهانه "بچه های سیب سرخ"

طی تفاهم پر از عشق و انرژی با "استودیو گل ژئوم"

در دو بخش

لوح تسلیت و لوح شادی

همراه با

گل طبیعی از استودی

و ژئوم
مشابه همین تصویر

برای عرض تبریک و تسلیت خدمت

(دوستان، همکاران، بستگان) به سفارش شما،

ارسال و تقدیم کنیم.

بعد کسر هزینه انجام، تمام سود این اقدام به صندوق بچه های سیب سرخ واریز خواهد شد.

قیمت لوح تسلیت ۳۵۰هزار تومن

قیمت لوح شادی ۴۰۰هزار تومن

*گل طبیعی مشابه تصویر برای تسلیت ۳۵۰هزارتومن

*گل طبیعی مشابه تصویر برای تبریک

۴۵۰هزار تومن

هزینه ارسال به عهده سفارش دهنده خواهد بود.

سفارش گل همراه لوح حتما ۲۴ ساعت قبل از زمان تحویل پذیرفته می شود.

اما

سفارش لوح بدون گل در ساعت ۹صبح تا ۲ بعدازظهر هر روز بجز جمعه امکان پذیر است.

در تصویر هر دو لوح نوشته شده:

((هزینه این اقدام جهت امور خیرخواهانه "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" اهداء گردید.))

پیام از طرف شما 

به مخاطبِ دریافت کننده.

شماره تلفن سفارش :

۰۹۱۲۲۸۹۴۶۷۶

۰۲۱۲۶۲۹۰۵۳۵

خانم رضایی

ساعت ۹ تا ۱۲ هر روز

سفارش لوح تسلیت


"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ"

برآن شدیم جهت تامین هزینه های جاری موسسه و کمک به اهداف خیرخواهانه "بچه های سیب سرخ"

طی تفاهم پر از عشق و انرژی با "استودیو گل ژئوم"

در دو بخش

لوح تسلیت و لوح شادی

همراه با

گل طبیعی از استودی

و ژئوم
مشابه همین تصویر

برای عرض تبریک و تسلیت خدمت

(دوستان، همکاران، بستگان) به سفارش شما،

ارسال و تقدیم کنیم.

بعد کسر هزینه انجام، تمام سود این اقدام به صندوق بچه های سیب سرخ واریز خواهد شد.

قیمت لوح تسلیت ۳۵۰هزار تومن

قیمت لوح شادی ۴۰۰هزار تومن

*گل طبیعی مشابه تصویر برای تسلیت ۳۵۰هزارتومن

*گل طبیعی مشابه تصویر برای تبریک

۴۵۰هزار تومن

هزینه ارسال به عهده سفارش دهنده خواهد بود.

سفارش گل همراه لوح حتما ۲۴ ساعت قبل از زمان تحویل پذیرفته می شود.

اما

سفارش لوح بدون گل در ساعت ۹صبح تا ۲ بعدازظهر هر روز بجز جمعه امکان پذیر است.

در تصویر هر دو لوح نوشته شده:

((هزینه این اقدام جهت امور خیرخواهانه "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" اهداء گردید.))

پیام از طرف شما 

به مخاطبِ دریافت کننده.

شماره تلفن سفارش :

۰۹۱۲۲۸۹۴۶۷۶

۰۲۱۲۶۲۹۰۵۳۵

خانم رضایی

ساعت ۹ تا ۱۲ هر روز

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین