طرح یـک در دو

این خبر خوبی که در راه خیرخواهی شماست.

سلام

اطلاعیه خیلی مهم "بچه های سیب سرخ"

از بامداد شنبه اول بهمن تا شامگاه دوشنبه بیست و نهم اسفندماه

توجه

هر رقم واریز شما 

و یا

اهداء هر کالای نو توسط شما خیرین

 

در این مدت زمان، به لطف و نیتِ قشنگ " خانواده محترم آقای سعیدی " 

(( برابر آن رقم واریزی و کالای به موسسه اهداء خواهد شد.))

بهمن ماه 1401

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین