پروژه یاری مهر 1401 "بچه های سیب سرخ"

جمعه 18 شهریور ماه 1401

پیام آور مهربانی در ماه مهر بودیم تا امید به فردایی بهتر در جان فرزندان سرزمینمان، سبز بماند.

"بسته بندی لوازم تحریر دانش آموزان تحت پوشش موسسه"

"نهمین سال حمایت ما از دانش آموزان"

با همت و یاری شما خیرین عزیز 1464 دانش آموز امسال حمایت شدند.

www.seebesorkh.org

seebe_sorkh_charity@

ساخت کلیپ: saba.alirezaei@

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین