فراخوان نوروزی 1401 "بچه های سیب سرخ"

فراخوان سبدغذایی نوروز ۱۴۰۱

"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ"

ما هر چه پرتوان تر و مصمم در کنار خانواده های

تحت پوشش خود و دیگر موسسات همکار هستیم.

گروه هدف شامل:

۱- فرزندان ترخیص شده مراکز نگهداری بهزیستی،
۲- تعداد۵۲ خانواده رفتگر
۳-مددجویان تحت پوشش
۴-(مادریار) ، خدمتکار و نگهبان مراکز نگهداری شبانه روزی


شارژ نهمین مرحله بن کارت های اعتبار خریدِ اقلام،

غذایی، بهداشتی

 ۱۶۰ خانواده 

به ارزش:

هر کارت یک میلیون تومان

(کل رقم مورد نیاز ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)
تاریخ شروع فراخوان ۱۴۰۰/۱۱/۲۷


با رقم دلخواه همراه ما بمانید.
_______
حساب جاری بانک پارسیان:
۲۱۱۷۶۸۳۵
شماره کارت:
۶۲۲۱۰۶۱۰۵۴۰۸۶۷۴۱
شماره شبا:
IR ۸۴۰۵۴۰۱۰۰۱۰۲۱۰۰۰۱۷۶۸۳۰۰۵ 
www.seebesorkh.org
seebe_sorkh_charity@
parvizparastouei@

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین