فراخوان شب یلدا "بچه های سیب سرخ"

فراخوان یلدا ۱۴۰۰

"بچه های سیب سرخ"

برای ۷۶ خانواده تحت پوشش

موسسه خیریه،

وجه نقد در نظر گرفتیم.

یک روز قبل از یلدا به حساب سرپرست واریز می شود.

همت شما خیرین و حامیان را طلب میکنیم برای خلق شاید لحظه ای خوش

هر خانواده سیصد هزار تومن تقدیم خواهیم کرد.

رقم کل مورد نیاز

۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال نیاز داریم.

با رقم دلخواه همراه ما بمانید.

____

حساب جاری بانک پارسیان:
۲۱۱۷۶۸۳۵
شماره کارت:
۶۲۲۱۰۶۱۰۵۴۰۸۶۷۴۱
شماره شبا:
IR ۸۴۰۵۴۰۱۰۰۱۰۲۱۰۰۰۱۷۶۸۳۰۰۵ 
www.seebesorkh.org
seebe_sorkh_charity@
parvizparastouei@

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین