به مناسبت روز معلول با گروه موسیقی "بچه های سیب سرخ"

آنچه از جانِ و دلِ "بچه های سیب سرخ" برآمد،

برجان و دلتان نوش باد

رفاقت و همکاری با مجموعه ای با تجربه و قدرتمند

فرصت خوبیست برای روزهای پیش روی نگاه درست و پویا به واژه "معلولیت"

توان یاب فردِ پرتوان با شرایط متفاوت، با احیاء نگاه درست از چشمان افراد به ظاهر بدون محدویت را از شما آموختیم.

خانواده بزرگ مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

۱۲ آذر ماه روز "توان یاب" افتخار نگاه زیبای انسانیت بر شما مبارک و بر ما افتخار همدلی و همراهیتان نوش

بهارابوترابیان

مدیرعامل "بچه های سیب سرخ"

۱۲ آذرماه ۱۴۰۰

seebe_sorkh_charity@

raadcharity@

iranian_art_therapy@

parvizparastouei@

farahmand_reza@

behnam_fardafshar@

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین