ساخت پارک بازی رفقای سیب سرخ در سیستان و بلوچستان

شادی ام را با تو قسمت کردم، نو بهارِ آرزو کودکانه ترین لبخند ازآن تو باد، فرزند سرزمینم ایران

روزگار غریبی ست، تو اما

کودکی کن، به شادی تو زمین و زمان محتاج اند

خاک این سرزمین، امن و امان تو باشد

کودکانه کودک باش

شادباش

ما به شادی تو خشنودیم

سهم پارک بازی رفقای "بچه های سیب سرخ" را دویست نفر رفیق پرداخت کردند .

و سهم پارک بازی پزشکان داوطلب "بچه های سیب سرخ" را چهارپزشک عاشق و مهربان این مجموعه تقبل کردند.

سرانجام به کمک خیرین، رفقا و پزشکان موسسه هشت پارک بازی ، در هشت روستای سیستان بلوچستان احداث و بهره برداری شد.

بهمن و اسفند ۱۳۹۹

(ارزش ریالی انجام شده : 1.680.000.000ریال معادل صد و شصد و هشت میلیون تومان میباشد.)

قدردان حمایت بی دریغ و قبول زحمت دوستان و همکاران نیک اندیشِ "موسسه خیریه کودکان فرشته اند" و جناب استاد پرویز پرستویی حامی و هم قدم سیب سرخی ها هستیم.

www.seebesorkh.org

seebe_sorkh_charity@

 

ساخت و تدوین کلیپ بهنام فردافشار:

behnam_fardafshar@

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین