هشتمین مرحله شارژ بن کارت موادغذایی و بهداشتی

فراخوان سبد غذایی مهر و آبان۱۴۰۰

"بچه های سیب سرخ"

شارژ هشتمین مرحله بن کارت های

افق کوروش جهت تهیه موادغذایی و بهداشتی ،برای ۱۵۵ خانواده به ارزش

هر کارت هشتصدهزار تومان

 

مبلغ: ۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریال مورد نیاز

با رقم دلخواه همراه وهمدل بمانید.
_______


شماره کارت پارسیان "بچه های سیب سرخ" :


۶۲۲۱۰۶۱۰۵۴۰۸۶۷۴۱


شماره حساب:


۲۱۱۷۶۸۳۵


شماره شبا:


IR ۸۴۰۵۴۰۱۰۰۱۰۲۱۰۰۰۱۷۶۸۳۰۰۵

www.seebesorkh.org
seebe_sorkh_charity@
parvizparastouei@

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین