مراسم شب یلدا 97

مراسم شب یلدای 97 "بچه های سیب سرخ"  در خونه الهیه در کنار دختران گل مرکز شهدای هفتم تیر

30 آذر 1397 

بیستمین بازارچه خیریه پیام امید

حال خوب "بچه های سیب سرخ" و "خونه الهیه"

در کنار وجود مهربون برو بچه های گل "موسسه خیریه پیام امید" در بیستمین بازارچه پیام امید

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین