اجرای گروه موسیقی بچه های سیب سرخ

اجرای گروه موسیقی "بچه های سیب سرخ"

با مدیریت جناب آقای دکتر رضا فرهمند

ایوان شمس/آئین نکوداشت استاد پیشکسوت جناب آقای دکتر بلهری

پنجشنبه 7 آذر 1398

 

عکس از: سبا علیرضایی

روز جهانی داوطلب

"روز جهانی داوطلب"


هر روز سیب سرخ ما ، روشن و گلریزان وجود داوطلبان عاشق هست.
آنانی که نیکی رو باور دارند، و عاشقانه به ستایش زندگی مهمان شدند، به پاس قدردانی از وجود این اشخاص ما باور داریم هر روز کار خیریه را باید ثناگو حضور و یاریشان باشیم.

 

عکس فوق مربوط به جشن شادی بخشی بیمارستان کودکان مفید

صبح پنج شنبه ۱۴ آذرماه

جشن بیمارستان کودکان

جشن شادی بخشی بیمارستان کودکان 

با حضور خاله سارای مهربون و آقای دکتر رضا فرهمند و نیروهای داوطلب "بچه های سیب سرخ"

پنجشنبه 14 آذر1398

 

عکس از : سبا علیرضایی

جشن شادی بخشی بیمارستان کودکان

جشن شادی بخشی بیمارستان کودکان

با حضور نیروهای داوطلب "بچه های سیب سرخ" و خاله سارای مهربون

پنجشنبه 14 آذر ماه 1398

 

عکس از : سبا علیرضایی

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین