همایش ملی یاوران سلامت

تجليل ازجناب  آقاي دكتر پارسيون ، در همايش ملي ياوران سلامت باحضور وزيربهداشت  بعنوان سرپرست تيم دندانپزشكان خير كه با قدمهاي خيرخواهانه و داوطلبانه افتخارایران و

"بچه های سیب سرخ" هستند.

فراخوان نوروزی 1397

فراخوان نوروزی "بچه های سیب سرخ" 

۲۸۳ سهم صدهزار تومنی

به همت من و شما

بشتابید برای یاری

تبلیغات سیب سرخ

جناب آقای وحید رامشک مدیریت محترم تبلیغات و بازرگانی "مجله تبلیغاتی کالک" 

سپاسگزار چاپ و نشر تبلیغ "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" در مجموعه کانون آگهی و تبلیغات آرا گستر ملک هستیم.

شادی روزیتان

کارت تبریک نوروزی

نرم نرمک میرسد اینک بهار 

آغاز سال ۱۳۹۷ را با حمایت از اهداف "بچه های سیب سرخ"  برایمان پربرکت کنید .

انتشارات آبان امسال نیز حامی شد.

با سفارش کارت تبریک نوروزی و درج متن تبریک خود توسط حامی "بچه های سیب سرخ" یاری رسان ما باشید. ثبت سفارش:

۰۹۱۲۲۸۹۴۶۷۶ خانم رضایی مسول دفتر موسسه

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین