همدل و همراه سیستان و بلوچستان

مهر شما را رسانیدم .
سیستان و بلوچستان ، مردم نیک سرزمینم ما همدل شما میمانیم و تا پایان قصه همراهیم.

 

 

شماره حساب‌های زیر همچنان آماده دریافت کمکهای نقدی شما عزیزان میباشد:
بانک کشاورزی "موسسه خیریه نیکان ماموت"
شماره کارت
٦٠٣٧٧٠٧٠٠٠١٢٩٧٤٦
شماره حساب
٨٧٧٨١٨٢٣٥
شماره شبا
‏٥٨٠١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨٧٧٨١٨٢٣٥ IR

بانک ملت "موسسه خیریه پیام امید"
شماره حساب: ۱۶۹۱۲۹۱۲۷۲
شماره کارت : ۷۹۵۹ ۶۰۸۹ ۳۳۷۵ ۶۱۰۴
———————
‏seebe_sorkh_charity@
nikancharity@
‏payamomidcharity@

 

گزارش فعالیتهای بچه های سیب سرخ

"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" آنچه بر ما گذشت از مهرماه تا پایان آذرماه ۱۳۹۸ (گزارش سه ماه) لبریز عشق و آرامش به مهر شما هستیم. اعتماد به بچه های سیب سرخ راهگشای دلنوازی ها شد. و ما قدردان مصمم میمانیم تا رهایی از رنج کودکان و مردم سرزمینمان سپاسگزار گروه هنری ماگو هستیم که با هنرمندی و تخصص همراه سیب سرخی هاشدند. تهیه گزارش تصویری www.seebesorkh.org maagoo.art.center@ parvizparastouei@ seebe_sorkh_charity@ ۶۲۲۱۰۶۱۰۵۴۰۸۶۷۴۱ بانک پارسیان بنام موسسه خیریه پذیرای نیت خیر شما هستیم.

فراخوان تامین کاپشن

پیرو فراخوان تامین کاپشن و حمایت شما از هدف نیک سیب سرخی ها

لیست تحویل کاپشن تا تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸
*۱۹۷ کاپشن بچه های مدرسه حومه غرب تهران کن
*۱۰۰ کاپشن بچه های جنوب شرقی تهران
*۳۲ کاپشن بچه های حومه کهریزک
*۷۷ کاپشن بچه های خیریه پیام امید
*36 کاپشن مددجویان خیریه بچه های سیب سرخ

*73 کاپشن بچه های خیریه خانه ای برای آینده


جمعا 515 عدد کاپشن تا این لحظه تحویل شده است و پروژه همچنان ادامه دارد.
توضیح:( تعدادی پیراهن مردانه، مانتو ، پلیور تحویل پرسنل محترم شیرخوارگاه آمنه شد.)
با تشکر از تمام حامیان بچه های سیب سرخ ، جناب آقای دکتر محمد پارسیون و همکاران دندانپزشک، استاد پرویز پرستویی و بزرگواری و همدلی فراوان جناب آقای امیریزدی و همکاران صنف پوشاک تهران

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین