پروژه یاری مهر1397،توزیع کیف های مدارس

قدردانیم و شاکر خداییم.

"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ"

از نگاه لبریز شوق دانش آموزان، آسمون دل ما بچه های سیب سرخ پر از ستاره شد.

پروژه یاری مهر 1397به همت و حمایت شما با  رقم 1.860.367.275 ریال به اتمام رسید.

پروژه مهر امسال با اعتماد شما به موسسه خیریه بچه های سیب سرخ امکان پذیر شد.

مهرآمد مهربانی کن رفیق ،پروژه یاری مهـــر 1397

مهر آمد... 

مهربانی کن رفیق!

 

یاری مهر ۱۳۹۷ آغاز شد.

 

سهم هر دانش‌آموز ۱۰۰.۰۰۰ تومان است و شما می‌توانید با پرداخت مبلغ دلخواه همراه ما باشید. 

 

پارسیان موسسه خیریه بچه های سیب سرخ:

6221-0610-5408-6741

 

پروژه یاری مهر 1397،تامین لوازم التحریر

مهر آمد... 

مهربانی کن رفیق!

 

یاری مهر ۱۳۹۷ آغاز شد.

 

سهم هر دانش‌آموز ۱۰۰.۰۰۰ تومان است و شما می‌توانید با پرداخت مبلغ دلخواه همراه ما باشید. 

شماره کارت پارسیان موسسه:

6221-0610-5408-6741

 

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین