پایان بازارچه مبینا، دپارتمان استور روشا

بازارچه مبینا، دپارتمان استور روشا

21 خرداد ماه 1397

به پایان آمد این دفتر...

اما قصه ی مهر و عشق "بچه های سیب سرخ" در کنار بچه های صمیمی و مهربان "امید فردا" ادامه دارد...

"سیب سرخ، امید فردای ماست"

تیم اجرای بچه های سیب سرخ، بازارچه مبینا

بازارچه مبینا ، دپارتمان استور روشا

قدردان همیشگی تلاش و حمایت بچه های سیب سرخ هستیم.

 

مجری بازارچه: بچه های سیب سرخ

 

"سیب سرخ، امید فردای ماست"

 

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین