حال خوب نوروزی بازارچه "خونه الهیه"

حال خوب نوروزی...

بازارچه خیریه "خونه الهیه"

15 الی 17 اسفند ماه، ساعت 11 صبح تا 9 شب

کلیه ی عواید حاصل از این بازارچه صرف امور خیریه مرکز توانبخشی شهدای هفتم تیر خواهد شد.

منتظر حضور گرمتون هستیم.

بازارچه نوروزی "خونه الهیه"

حال خوب نوروزی...

بازارچه خیریه "خونه الهیه"

15 الی 17 اسفند ماه، ساعت 11 صبح تا 9 شب 

کلیه ی عواید حاصل از این بازارچه صرف امور خیریه مرکز توانبخشی شهدای هفتم تیر خواهد شد.

منتظر حضور گرمتان هستیم.

شب یلدای 1397

مراسم شب یلدای بچه های سیب سرخ در کنار دختران گل شهدای هفتم تیر

30 آذر 1397

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین