ای دل به کوی عشق گذاری کن

#بچه_های_سیب_سرخ
شما میتوانید فطریه و کفاره خودتان را در اختیار "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" قراردهید، تا صرف امور خیرخواهانه شود.
قدردان اعتماد شما هستیم.

پذیرا واریز شما جهت فطریه  تا پنج شنبه ۸ خرداد هستیم.


۶۲۲۱۰۶۱۰۵۴۰۸۶۷۴۱
بانک پارسیان
بنام "خیریه بچه های سیب سرخ"

 

فراخوان همدلی بچه های سیب سرخ

 

فراخوان رمضان "بچه های سیب سرخ"
______ 
به همت شما مردم نازنین و همدل امیدواریم، و قدردان حمایت و اعتماد شما میمانیم.
موسسه برای ۵۰۰خانواده در هفته اول اردیبهشت ۱۳۹۹، کارت اعتباری خرید کالا (غذایی و بهداشتی) از مجموعه افق کوروش با اعتبار سیصدهزارتومن تهیه و تقدیم کرد.
حال قصد آن داریم همراه شما، مجددا مبلغ دویست هزارتومن تا نیمه ماه رمضان، اعتبار خرید برایشان ایجاد کنیم.
یاریتان راه گشا هدف "بچه های سیب سرخ" خواهدبود.
همدل و همراه موسسه خیریه بمانیم.
هدف موسسه حمایت از خانواده های نیازمند و بچه های بی سرپرست و بد سرپرست میباشد.
_______
حساب جاری بانک پارسیان:
۲۱۱۷۶۸۳۵
شماره کارت:
۶۲۲۱۰۶۱۰۵۴۰۸۶۷۴۱
شماره شبا:
IR ۸۴۰۵۴۰۱۰۰۱۰۲۱۰۰۰۱۷۶۸۳۰۰۵ 
www.seebesorkh.org
seebe_sorkh_charity@
حامی پروژه استاد پرویز پرستویی
parvizparastouei@ 
#بچه _های_سیب_سرخ
#درخانه میمانیم #درخانه بمانیم

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین