تیم اجرای بچه های سیب سرخ، بازارچه مبینا

بازارچه مبینا ، دپارتمان استور روشا

قدردان همیشگی تلاش و حمایت بچه های سیب سرخ هستیم.

 

مجری بازارچه: بچه های سیب سرخ

 

"سیب سرخ، امید فردای ماست"

 

 

بازارچه مبینا دپارتمان استور روشا

بازارچه مبینا ، دپارتمان استور روشا

21،20،19 خرداد ماه 1397

همراه بچه های گل موسسه خیریه امیدفردا 

 

"سیب سرخ، امید فردای ماست"

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین