کمک برای پیوند مغز استخوان علیرضا

دریای سخاوت شما در آستانه ماه پر برکت رمضان میتونه جون یک نوجوان رو نجات بده

 

پ.ن: این مبلغ با توجه به نوسانات بازار امروز محاسبه گردیده و امکان تغییر مبلغ وجود دارد

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین