همایش یاوران سلامت

چه افتخاری بالاتر از این که او صادقانه خدا را میشناسد و داوطلبانه عاشق هست .

جناب دکتر محمد پارسیون❤️ افتخار "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" و ایران 

دندانپزشک عاشق اوست.

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین