همایش ملی یاوران سلامت

تجليل ازجناب  آقاي دكتر پارسيون ، در همايش ملي ياوران سلامت باحضور وزيربهداشت  بعنوان سرپرست تيم دندانپزشكان خير كه با قدمهاي خيرخواهانه و داوطلبانه افتخارایران و

"بچه های سیب سرخ" هستند.

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین