پروژه سبد غذایی رمضان 1394

 

 پروژه سبد غذایی رمضان حمایت از 500 خانواده وار  تحت پوشش و معرفی شده ..

عکاس : حسام باقری

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین