یاری مهر 1395

 

پروژه حمایت از 800 دانش آموز مناطق محروم شامل :کیف مدرسه ، لوازم التحریر ، هزینه ثبت نام و..

عکاس: حسام باقری 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین