گزارش دندانپزشکی

خدایا به امید تو
دندانپزشکی "بچه های سیب سرخ" در دل و نیت پاک "خیریه تبسم امید"
تحت نظارت و مدیریت
جناب دکتر محمد پارسیون
از روز شنبه ۱۷ خردادماه ۱۳۹۹ فعالیت خیرخواهانه و ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی رو به جامعه هدف خود (کم برخوردار زیر هجده سال) آغاز دوباره کرده است.
امید آن داریم با حمایت مستمر شما همراهان نیک ، دردی از جان فرزندان این سرزمین برداریم.
نیازمند حمایت مالی شما هستیم.

۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۳۶۲۵۸۸
بانک تجارت
بنام "خیریه بچه های سیب سرخ"

*نکته: فقط برای هدف دندانپزشکی این حساب فعال میباشد.*

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین