و در ادامه راه پروژه یاری مهر 1398

پروژه یاری مهر( تامین لوازم تحریر و کیف مدرسه)

"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ"

حمایت از 2200 دانش آموز

سال 1398

منتظر یاری پر مهرتان هستیم.

مهر آمد، مهربانی کن رفیق...

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین