همدلی با هموطنان سیل زده لرستان وخوزستان

با دستان گره کرده در هم آشیانه ات را دوباره می سازیم

"موسسه خیریه نیکان ماموت"، "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" و "موسسه خیریه پیام امید"

همچنان با هم و کنار هم برای حمایت هموطنان سیل زده...

حداعلای تلاش خود را خواهیم کرد تا رهایی هموطنانمان از رنج سیل و خشم طبیعت

جهت تعمیر و بازسازی منازل تخریب شده مبلغ اهدایی خود را به حساب زیر بنام "موسسه خیریه نیکان ماموت" واریز فرمایید:

شماره حساب : 877818235

شماره کارت : 6037707000129746

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین