بازارچه نوروزی "خونه الهیه"

حال خوب نوروزی...

بازارچه خیریه "خونه الهیه"

15 الی 17 اسفند ماه، ساعت 11 صبح تا 9 شب 

کلیه ی عواید حاصل از این بازارچه صرف امور خیریه مرکز توانبخشی شهدای هفتم تیر خواهد شد.

منتظر حضور گرمتان هستیم.

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین