مراسم شب یلدا در مرکز بهزیستی شهدای هفتم تیر

مراسم شب یلدا "بچه های سیب سرخ" در کنار دختران

مرکز بهزیستی معلولین دخترانه شهدای هفتم تیر

30 آذر 1397

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین