پروژه خرید کفش 9 مدرسه روستایی(یاری مهر1397)

خرید کفش برای دانش آموزان 9 مدرسه روستایی و موسسه خیریه خانه ای برای آینده

 

قدردان حمایتهای خیرین عزیز سیب سرخ هستیم.

 

7 آبان 1397

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین